Tiesitkö, että puhumme eri tavalla tyttölapsillemme kuin poikalapsillemme, erityisesti sijoittamisesta? Kyseessä saattaa olla ehkä enemmän luonteenpiirre kuin sukupuoliasia. Luonnollisesti lapsen luonne vaikuttaa siihen, miten hänelle kommunikoidaan. Sama tyyli ei välttämättä toimi vilkkaalle kuin rauhalliselle lapselle. Esimerkiksi, jos haluamme, että pieni lapsi pukee itse vaatteensa päälle, niin yhden kanssa toimii parhaiten huumori toisen kanssa rauhallinen keskustelu ja kolmas voi tarvita selkeäitä ohjeita.

Puhutko sijoittamisesta myös tyttärellesi?

Meillä on kolme tytärtä ja kohtelen ja puhun (mielestäni) samalla tavalla kaikille kolmelle. Totta kai tilanteet vaihtelevat. Välillä joudun (valitettavasti) korottamaan ääntä, jotta tulen kuulluksi. Jos meillä olisi myös poikia, niin huomaisinko eron, miten ja mistä keskustelen heidän kanssaan? Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan vanhemmat puhuvat tytöille enemmän kuluttamisesta, tienaamisesta ja perheen taloudesta, kun taas poikien kanssa vanhemmat puhuvat lainaamisesta, budjetoinnista ja säästämisestä. Erityisen suuri eri oli kuitenkin kuinka paljon pojille puhuttiin sijoittamisesta verrattuna tytöille. Tämähän tarkoittaa, että tytöt ovat epätasa-arvoisessa asemassa tässä suhteessa jo aikuisuuden kynnyksellä. Erityisesti tämä saattaa heijastua tyttöjen itsevarmuuteen sijoittamisen suhteen.

Olin viime torstaina Danske Bankin järjestämässä tilaisuudessa, jossa valaistiin myös tilastojen valossa naisten ja miesten eroja. Mielenkiintoista oli se, että vaikka naisella olisi sama tietotaito kuin miehellä, niin miehen itsevarmuus ja mielikuva omasta osaamisestaan korostuu ja miehet tekevät sen perusteella rohkeampia päätöksiä ja lähtee helpommin sijoittamaan kuin naiset. Samankaltaista olen kuullut myös töitä hakiessaan. Miehet ovat helpommin vakuuttavampia työhaastatteluissa, vaikka osaamistaso olisi sama myös naisella.

Viestintätapa vaikuttaa naisilla sijoittamisen kiinnostavuuteen

Johtuuko tämä ero saadustamme kasvatuksesta? Voi hyvinkin olla. Toisaalta samassa torstain tilaisuudessa yhden puheenvuoron piti kanadalainen Barbara Stewart, joka on tutkinut menestyneitä naissijoittajia. Hän on haastatellut vuosien varrella noin 600 naista, jotka ovat monipuolisesti eri toimialoilta. Näillä menestyneillä naissijoittajilla oli muutamia asioita, jotka yhdistivät. Heille tärkeätä ei ollut pelkästään tuotto, vaan arvot ohjasivat sijoittamisesta, oli se sitten ympäristöasiat, kestävä kehitys tai muu tärkeä aihe. Toinen asia, mikä nousi esille oli tapa miten rahoitusmarkkinat ovat kommunikoineet tuotteistaan ja palveluistaan tähän saakka. Markkinointi on ollut hyvin tuote- ja tuottolähtöisesti, kun taas naiset ovat enemmän kiinnostuneita kokonaisuudesta. Ehkä kyseessä on enemmänkin, että miehet ovat tarjonneet palveluilta miehille eikä naiset ole olleet kiinnostuneita tästä lähestymistavasta? Naiset haluavat myös keskustella epävirallisissa tilaisuuksissa, kuten pienissä ryhmissä ja sosiaalisessa mediassa. He haluavat tehdä kokonaisvaltaisia päätöksiä ja ymmärtää asiaa laajemmin. Motivointi voi löytyä eri paikoista, kuten omalla kohdallani se oli valitettavasti perhetragedian myötä.

Omistajana voit vaikuttaa yrityksen toimintaan

Barbara kiteytti, että naiset tarvitsevat usein kahta asiaa sijoittaakseen. Ensinnäkin pitää ylipäätään herättää kiinnostus aiheeseen. Pelkkä kiinnostus ei kuitenkaan riitä, vaan sijoituksen kohde pitää olla omien arvojen mukainen. Esimerkiksi, jos olet kiinnostunut ympäristöasioista, niin silloin lähdet sijoittamaan vasta sen jälkeen, kun löydät kohteen kuten yrityksen tai rahaston, joka toimii ympäristöarvojesi mukaisesti.

Danske Bankin tilaisuudessa tuli myös ilmi, että nuorten naisten osuus sijoittajina on jo noin 40% verrattuna miehiin, kun koko populaatiosta naisten osuus on edelleen vain 20-25%. Jos sinulla on tytär, niin puhu hänelle sijoittamisesta. Puhu myös, miten sijoittamisella hän voi vaikuttaa erilaisiin asioihin. Omistajana oleminen on tapa vaikuttaa suoraan yrityksen toimintaan. Tue yrityksiä, jotka toimivat arvojesi mukaisesti, boikotoi niitä, jotka eivät. Tekemättä mitään, et myöskään edistä ja kannusta hyviä toimintatapoja. Omistajana pääset lisäksi nauttimaan yrityksen menestyksestä.

 

 

 

 

 

 

Share This