Lapselle on hyvä säästää rahaa, jos siihen on mahdollisuus. Liian isoja summia ei kuitenkaan kannata kerralla lahjoittaa, jos ei halua maksaa lahjaveroa. Vanhempi voi lahjoittaa lapselleen kolmen vuoden aikana enintään 4000€, ennen kuin lahjavero iskee. Suurempi summa kuin tämä lasketaan ennakkoperintönä, jolloin verottaja kiittää lahjaverolla. Jokainen lahjan antaja saa lahjoittaa tämän saman summan. Vanhemmat voivat siis lahjoittaa yhteensä 8000€ lapselleen neljän vuoden aikana. Tämä tekee vuodessa kahdelta vanhemmalta yhteensä 2666€, kuukaudessa enintään 222€. Nämä summat kannattaa pitää mielessä, kun aloittaa säästämisen lapselleen.  

Asunto-osakkeen tai kiinteistön voi lahjoittaa vain kokonaan tai osittain (esimerkiksi ¼). Niistä ei voi lahjoittaa tietyn euromäärän (esimerkiksi 3999€) suuruista osaa. Jos päättää antaa osuuden lainana, niin sekin on ongelmallista. Vaikka laina olisikin koroton, lainan pitää pystyä maksaa takaisin.
Lainan takaisinmaksusta täytyy laatia lyhennyssuunnitelma ja lyhennysten maksaminen täytyy pystyä todistamaan. Lainan määrän ja lyhennyssuunnitelman tulee olla realistinen velallisen maksukykyyn nähden. Jos lainaa lyhennetään esimerkiksi noin kolmen vuoden välein annettavilla verovapailla lahjoilla, voidaan laina katsoa verotuksessa lahjaksi.

Alaikäisellä lapsella ei tavallisesti ole mahdollisuuksia lyhentää lainaa. Vanhemmilta saatua lainaa pidetään pääsääntöisesti lahjana, jos lapsella ei ole tuloja, joilla lainaa voisi lyhentää.
 

On siis järkevämpää lahjoittaa pieniä summia kerralla kuin iso summa, jos se ylittää lahjaveron rajan. Tämän takia monesti kuukausisäästäminen on hyvä vaihtoehto lapsiperheelle. Näin vanhemmat voivat automaattisesti ohjata tietyn summan lapsen tilille tai muuhun omaisuuslajiin, kuten rahastoihin.
Verottajalta saa tarkempia ohjeita lahjaverosta.  
Share This